Transparentný účet: VILIAM NOVOTNÝ, KOŠICE,
SK02 0900 0000 0051 9351 2469
Spracovávam ... Spracovávam ...