Bezpečnosť


Mestská polícia patrí do ulíc a problémových lokalít

Namiesto kontrolovania parkovania navrhujeme presunúť mestských policajtov na sídliská a kritické miesta v meste.


Pravidelné hliadky mestskej polície

Navrhujeme zaviesť hliadky do „šedých zón sídlisk“, kde sa zhromažďujú bezdomovci a asociáli.

Hliadky chceme presmerovať aj na kritické linky MHD, aby odbremenili vodičov autobusov od nutnosti zasahovať v prípade nástupu neprispôsobivých občanov.Rozšírenie a modernizácia kamerových systémov

  • na monitorovanie rizikových miest z hľadiska bezpečnosti

  • zapojenie verejnosti do rozhodovania o umiestnení kamier

  • rozšírenie počtu operátorov kamerového systému (na zvýšenie šance, aktívne zasiahnuť polícii v prípade potreby / prebiehajúceho trestného čin)


Riešenie bezpečnosti, hygieny a pobytu v ilegálnych osadách a ich okolí

Za asistencie mestskej a štátnej polície, sociálnych pracovníkov ÚPSVaR, odborných pracovníkov RÚVZ a vlastníkov pozemkov chceme zaviesť kontrolu hygienických, sociálnych, bezpečnostných a majetkových pomerov v ilegálnych osadách s dôrazom na možné riziká pre okolie týchto osád.


Pocitové mapy

Pocitové mapy sú aplikáciou v mobilnom telefóne, ktorou budú môcť obyvatelia vytipovať problémové a kritické lokality z hľadiska bezpečnosti, čistoty a ochrany životného prostredia. Aplikácia bude sledovať:

  • miesta so zníženým vnímaním bezpečnosti zo strany občanov

  • miesta s výskytom nelegálnych skládok, resp. nadmerného znečistenia v okolí kontajnerov (pozri časť Čistota)

  • miesta s neudržiavanou čistotou a zeleňou


Ďalšie témy

Návrh programu bol predstavený na programovej konferencii 14. júna odbornej verejnosti a keďže je to otvorený program, ktorý chce iniciatíva Som Košičan vytvárať s Košičanmi a pre Košičanov, Košičania ho môžu pripomienkovať do 15. augusta a svoje podnety a nápady môžu posielať na adresu: ja@somkosican.sk.


Spracovávam ... Spracovávam ...