Čistota


Zvýšime čistotu,  starostlivosť o zeleň a kultúrnosť prostredia v oddychových zónach Anička, Alpinka, Jazero, Bankov

Postaráme sa o odstránenie náletových drevín, pravidelné kosenie, natretie plotov a preliezok, opravu schátraných chodníkov a lavičiek.


Chceme využiť lesoparky na mestskú rekreáciu

Budeme dbať o čistotu Ťahanovského a Furčianskeho lesa, ktoré niekedy pripomínajú skôr smetisko či skládku, ako obľúbenú rekreačnú lokalitu Košičanov.


Odstránenie nelegálnych skládok v meste

Navrhujeme, aby boli nelegálne skládky odstránené, a to v spolupráci s občianskymi iniciatívami a mestskou políciou.


Pravidelné kosenie v mestských častiach

Kompetenciu kosiť navrhujeme presunúť, spolu s jej financovaním, na mestské časti. Mestu zostane starostlivosť o mestské parky.


Riešenie „šedých zón“ sídlisk

Navrhujeme zaviesť starostlivosť o tzv. „šedé zóny“ sídlisk - územia „nikoho“ plné buriny, náletových drevín, odpadkov a skládok, ktoré sú často vyhľadávaným miestom asociálov.

Pravidelne v nich chceme zabezpečiť kosenie, odstraňovanie odpadu a náletových drevín.Pocitová mapa

Pocitová mapa je jedným z našich smart riešení pre Košice. Bude to aplikácia v mobilnom telefóne na vytipovanie problémových a kritických lokalít zhľadiska čistoty a ochrany životného prostredia, ale aj bezpečnosti obyvateľov (viac v časti Bezpečnosť).


Skultúrnenie kontajnerovísk

Pri modernizácií súčasných kontajnerovísk budeme presadzovať podzemné kontajneroviská, nakoľko sme presvedčení, že podstatne zvýšia komfort bývania občanov predovšetkým na sídliskách nášho mesta. Alternatívou je oplotenie a uzamykanie existujúcich kontajnerovísk v spolupráci s mestskými časťami.


Riešenie príjazdu a okolia spoločných garáži

Navrhujeme, v spolupráci s majiteľmi garáži a mestskými časťami, pasportizovať vlastnícke vzťahy a vyriešiť tak údržbu príjazdových ciest a okolia.


Ďalšie témy

Návrh programu bol predstavený na programovej konferencii 14. júna odbornej verejnosti a keďže je to otvorený program, ktorý chce iniciatíva Som Košičan vytvárať s Košičanmi a pre Košičanov, Košičania ho môžu pripomienkovať do 15. augusta a svoje podnety a nápady môžu posielať na adresu: ja@somkosican.sk.


Spracovávam ... Spracovávam ...