Doprava


Parkovanie vrátime do správy mesta

Navrhujeme okamžite vypovedať zmluvu na parkovanie s EEI vcelom meste. Zmluva je s veľkou pravdepodobnosťou aj tak neplatná. Parkovanie v meste vrátime do správy mesta. Parkovanie bude pre Košičanov a rezidentov lacnejšie ako pre návštevníkov mesta. V spolupráci s mestskými časťami navrhujeme rozšíriť parkovacie kapacity v meste.


Lepšia verejná doprava- Zvýšenie spokojnosti s verejnou dopravou

Cez smart aplikáciu navrhujeme zaviesť hodnotenie liniek cestujúcimi (vyťaženosť, čistota, časová presnosť, pohodlie jazdy). Aj na základe hodnotenia cestujúcich bude zlepšené odmeňovanie vodičov MHD. Košičania, držitelia mestskej karty alebo jej smart aplikácie v mobilnom telefóne budú platiť za cestovanie menej.

- Zníženie dopravného zaťaženia 

Navrhujeme zaviesť verejnú dopravu zo záchytných parkovísk do mesta a ukončenie dopravných zmien a rekonštrukcií v meste.

- Zníženie emisií a celkového zaťaženia životného prostredia

Navrhujeme pokračovať v nahradzovaní dieselových autobusov – autobusmi na plyn, autobusmi s hybridným pohonom ako aj veľkokapacitnými autobusmi na elektrický pohon.

Navrhujeme obnoviť a rozšíriť trolejbusovú dopravu, a to zavedením nízkopodlažných trolejbusov s trakčnými batériami na jazdu mimo trakčnej siete, tzv. parciálnych trolejbusov.

- Zefektívnenie fungovania Dopravného podniku mesta Košice na základe:

- analýzy dopravnej obslužnosti a potrebnosti liniek

- zistenia počtu prepravovaných osôb v jednotlivých smeroch

- zvýšenia spoľahlivosti a presnosti spojov

- zavedenia špeciálnych BUS pruhov a zvýraznenia prednosti v jazde MHD pred individuálnou dopravou

- zavedenia platieb v dopravných prostriedkoch aj bankovými kartami

- obsadenia vedenia DPMK odborníkmi, nie iba politickými nominantmi


Posilnenie ekologickej cyklodopravy

Navrhujeme dobudovanie kontinuálnej siete cyklotrás v meste a zriadenie požičovní bicyklov (bikesharing) ako je to bežné v metropolách západnej Európy.


Rozvoj integrovanej dopravy

V spolupráci s KSK navrhujeme zaviesť cestovanie s jedným lístkom - využívajúc SAD, ŽSSK a MHD (maximálne s 2 prestupmi), ako aj časové napojenie liniek SAD a ŽSSK na MHD. Ďalším opatrením je využitie liniek SAD prechádzajúcich mestom ako mestskú verejnú dopravu s lístkom MHD.


Posilnenie postavenia košického letiska

V spolupráci s Ministerstvom dopravy SR a Letiskom Viedeň navrhujeme zvýšiť počet liniek na letisku v Košiciach.


Ďalšie témy

Návrh programu bol predstavený na programovej konferencii 14. júna odbornej verejnosti a keďže je to otvorený program, ktorý chce iniciatíva Som Košičan vytvárať s Košičanmi a pre Košičanov, Košičania ho môžu pripomienkovať do 15. augusta a svoje podnety a nápady môžu posielať na adresu: ja@somkosican.sk.


Spracovávam ... Spracovávam ...