Kultúra


Vytvoríme nový systém podpory kultúrnych podujatí

Po projekte EHMK 2013 má mesto Košice vybudované dostatočné kultúrne kapacity pre podujatia rôzneho tipu, ale využitie priestorov, ktoré boli počas tohto projektu zrekonštruované a zmodernizované je nedostačujúce.

Vytvoríme novú štruktúru kultúrnych podujatí, ktoré budú organizované pre zadefinované cieľové skupiny ako sú rodiny s deťmi, folklóristi, seniori či komunity.

Podporíme kultúrne podujatia s dlhoročnou tradíciou a budeme napomáhať k zvýšeniu ich atraktivity tak pre samotných Košičanov, ako aj pre turistov (napr. Dni mesta, Noc múzeí, Biela noc, Gurmanfest, Use the city).

Budeme sa snažiť napomáhať pri tvorbe kultúry v Košiciach priamo Košičanmi a košickými kultúrnymi inštitúciami v meste.


Využijeme Kunsthale a Kulturpark

Podporíme príchod špičkových výstav zo sveta do Kunsthale, aby táto hala umenia naplnila cieľ svojho vzniku a stala sa naozaj kultúrnym multifunkčným centrom s medzinárodným programom.

Navrhujeme, aby sa Kulturpark využíval viac na podujatia pre rodiny s deťmi, na prezentáciu folklóru z celého východu Slovenska a aby sa v jeho priestoroch organizovali podujatia pre menšiny i komunity.


Podporíme rozvoj folklóru v Košiciach

Budeme sa snažiť vytvoriť priestor pre častejšie prezentácie folklórnych súborov z Košíc a okolia priamo v Košiciach, podporíme deti a mládež, ktorá sa venuje folklóru a prinesieme do Košíc nové formáty súťaží, ktoré zvýšia atraktivitu folklóru pre divákov.Ďalšie témy

Návrh programu bol predstavený na programovej konferencii 14. júna odbornej verejnosti a keďže je to otvorený program, ktorý chce iniciatíva Som Košičan vytvárať s Košičanmi a pre Košičanov, Košičania ho môžu pripomienkovať do 15. augusta a svoje podnety a nápady môžu posielať na adresu: ja@somkosican.sk.


Spracovávam ... Spracovávam ...