Oddych a cestovný ruch


Využijeme atraktívne kultúrne podujatia v meste na oživenie cestovného ruchu

Atraktivita podujatí v meste dlhodobo klesá a zároveň klesá aj návštevnosť mesta.

  • podporíme preto vytváranie nových projektov (typu Noc múzeí, Biela noc, Gurmanfest alebo Use the city a pod.), ktoré sú moderné, atraktívne a ktoré prinášajú novú zaujímavú programovú štruktúru

  • budeme klásť dôraz na inovatívnosť, multikulturalizmus a svetovosť s potenciálom na rozvoj a zatraktívnenie podujatí v nasledujúcich rokoch


Chceme, aby sa Košice stali centrom cestovného ruchu na východe

V spolupráci s KSK a s projektom Terra incognita vo väčšej miere zapojíme mesto Košice do regionálnych podujatí a aktivít, ktorých význam a návštevnosť z roka na rok stúpa (typu Tokajské vinobranie, Gotická cesta, Železná cesta, Vínna cesta a pod.)


Podporíme rozvoj oddychových zón Anička, Alpinka, Jazero, Bankov

Mesto pri obnove, modernizácii a rekonštrukcii týchto oddychových zón bude spolupracovať s mestskými časťami, súkromnými vlastníkmi pozemkov, živnostníkmi a podnikateľmi.

Podporíme kultúrne a športové aktivity v oddychových zónach formou mestských grantov pre zvýšenie zážitkovej prímestskej turistiky. Umožníme tak Košičanom a košickým komunitám, ktorí prídu s dobrými nápadmi na rozvoj kultúry a turizmu, aby ich mohli realizovať.Ďalšie témy

Návrh programu bol predstavený na programovej konferencii 14. júna odbornej verejnosti a keďže je to otvorený program, ktorý chce iniciatíva Som Košičan vytvárať s Košičanmi a pre Košičanov, Košičania ho môžu pripomienkovať do 15. augusta a svoje podnety a nápady môžu posielať na adresu: ja@somkosican.sk.


Spracovávam ... Spracovávam ...