Šport


Dostaviame Košickú futbalovú arénu

Finančné krytie a veľkosť štadióna sa vzhľadom na vysúťažený projekt ukazujú ako problematické – stále sa menia. Našou snahou bude čo najskôr postaviť futbalovú arénu.


Opravíme Starú športovú halu

Aj opravou tejto haly zabezpečíme dôstojné podmienky pre vrcholový basketbal v meste Košice.Košice patria do 1. ligy vo futbale

Mesto podporí kluby FC Košice a Lokomotíva Košice v snahe získať 1. ligu vo futbale. Zároveň je potrebné podporiť futbalové akadémie, aby sme zabezpečili malým športovcom dôstojné podmienky a mestu ďalšie generácie prvoligových futbalistov.


Podporíme športujúcu mládež

Vytvoríme transparentný a spravodlivý model podpory mládežníckych družstiev a  športových klubov z mestského rozpočtu.


Podporíme modernizáciu a obnovu športovísk a telocviční pri ZŠ

Športoviská a telocvične pri základných školách sú často zanedbané a schátrané. Chceme podporiť ich modernizáciu a obnovu, aby mali naše deti dôstojné podmienky na športové aktivity a aby vôbec mali nejaký priestor na šport.


Aquapark Košice

Našou snahou bude, aby mali Košice vlastný aquapark. Priestor vidíme v spojení Mestskej krytej plavárne a kúpaliska Červená hviezda. Tým podporíme nie len šport, ale aj turistický ruch. Projekt je možné realizovať iba v spolupráci mesta, mestskej časti Staré Mesto a TEHO.


Ďalšie témy

Návrh programu bol predstavený na programovej konferencii 14. júna odbornej verejnosti a keďže je to otvorený program, ktorý chce iniciatíva Som Košičan vytvárať s Košičanmi a pre Košičanov, Košičania ho môžu pripomienkovať do 15. augusta a svoje podnety a nápady môžu posielať na adresu: ja@somkosican.sk.


Spracovávam ... Spracovávam ...