Tlačové správy

Pacienti doplácajú stále viac, aj keď riešenia existujú

1.6.2016Zistenia OZ Slovenský pacient o stále vyššej hotovostnej spoluúčasti v ambulanciách sú podľa Viliama Novotného, podpredsedu strany ŠANCA a bývalého člena zdravotníckeho výboru parlamentu dôkazom, že aj druhý tzv. „zákaz poplatkov“ z dielne SMERu v praxi nefunguje.

Podľa Viliama Novotného bola novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti zdielne predchádzajúceho vedenia ministerstva zdravotníctva, ktorú NR SR definitívne schválila po prelomení prezidentovho veta 11. marca 2015, od začiatku iba marketingový ťah. Podobne ako zrušenie poplatkov za služby súvisiace sposkytovaním zdravotnej starostlivosti vo výške 20 Sk vroku 2006. Po ich zrušení totiž začali vznikať nové poplatky acelková hotovostná spoluúčasť pacienta vslovenskom zdravotníctve odvtedy narastá. 

„Opakovane som na to upozorňoval vparlamente aj na briefingoch, že vpraxi to fungovať nebude. Tým, že sa zakáže niekoľko administratívnych poplatkov, či poplatok za prednostné vyšetrenie akontrola sa hodí na plecia samosprávnych krajov sa nič nevyrieši. Poplatky sa len premenujú. Prax od 1. júla 2015, odkedy sú účinné ustanovenia ozákaze niektorých poplatkov ukazuje, že som mal pravdu. Poplatky nielenže zambulancií nevymizli, ale nastal úplný chaos. Pribudli nové poplatky, niektoré sa len premenovali, alebo ich vyberajú nie priamo lekári adokonca sa vtom chaose vyberajú aj tie zakázané poplatky,“ vysvetľuje V. Novotný.

Podanie pána prezidenta Slovenskej republiky AndrejKisku na Ústavný súd SR vseptembri 2015, ktorý by mal preskúmať súlad novely zákona o poplatkoch v ambulanciách s ústavou, je podľa podpredsedu strany ŠANCA V. Novotného sympatickou snahou, ale problém spoplatkami to nevyrieši.

„Je povinnosťou nového vedenia ministerstva zdravotníctva urobiť poriadok s poplatkami. Je neuveriteľné, že pacienti doplácajú zroka na rok stále viac, aj keď riešenia existujú,“ dodáva V. Novotný.

Podľa V. Novotného sú riešenia vpodstate 3, ktoré sa ale dajú navzájom kombinovať:

Zavedenie zoznamu legitímnych poplatkov s reguláciou ich ceny, po ktorom volajú samosprávne kraje aj ambulantní lekári,

alebo rozšírenie ochranného limitu na doplatky za lieky fungujúceho od roku 2011 aj na poplatky vambulanciách,

alebo zrušenie poplatkov v ambulanciách, pričom lekári by vyúčtovali poplatky zdravotnej poisťovni, a tá by ich započítala v rámci ročného zúčtovania spacientom.


Spracovávam ... Spracovávam ...