O mne

Som neurochirurg v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach.

Problémom v zdravotníctve som sa venoval aj ako poslanec Národnej rady SR. Som spoluautorom viacerých legislatívnych zmien. Ako poradca premiérky Ivety Radičovej som sa spolupodieľal napríklad aj na zavedení ochranných limitov na lieky. V tejto pozícii som riešil krízu a viedol rokovania s lekárskymi odbormi počas ich štrajku v roku 2011. Od roku 2016 som poradcom predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Okrem zdravotníctva sa už roky venujem aj sociálnym problémom a regionálnym témam, súvisiacim najmä s mojím domovským regiónom, východným Slovenskom.

Vyštudoval som Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, neskôr aj Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Žijem v Košiciach a mám tri deti.


Spracovávam ... Spracovávam ...